Jurist i Göteborg som kan hjälpa vid familjerättslig konflikt samt i förebyggande syfte

De allra flesta förhållanden stöter på bekymmer förr eller senare. Vissa problem kan man tillsammans arbeta sig igenom medan andra är för stora för att lösa, vilket leder till en separation. Hur bra ett förhållande än känns till en början så vet man dessvärre aldrig om det kommer att hålla resten av livet eller ta slut långt tidigare. Därför kan det vara bra att skriva ett äktenskapsförord eller ingå ett samboavtal för att underlätta om separationen skulle vara ett faktum. 

Skydda tillgångarna med avtal

När man går isär, vare sig det handlar om ett äktenskap eller ett samboförhållande, så finns det en hel del beslut att fatta. Dessvärre är det inte alltid så lätt att komma överens om besluten vilket leder till en konflikt. Ett äktenskapsförord eller samboavtal är ett bra sätt att förebygga dessa konflikter och de kan även skydda tillgångar om en av parterna i ett äktenskap eller samboförhållande skulle avlida.

Genom ett avtal har man möjlighet att juridiskt säkra sina tillgångar, det kan till exempel handla om att en av parterna äger något värdefullt som man inte önskar dela på vid en eventuell separation. Det kan även säkerställa att om någon i förhållandet dör så har den andre fortfarande rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden.

Medling kan vara ett bra alternativ

Har man inte upprättat något avtal så kan det leda till en konflikt som i värsta fall blir ett domstolsärende. Är man inte överens så kan det vara bra att först försöka med medling. En medlare kan hjälpa parterna att själva finna lösningar på konflikten vilket gör att man kan undvika en långdragen och kostsam rättsprocess. 

Advokatfirman Ottoson & Pakas har lång erfarenhet av familjerättsliga frågor och kan ge kvalificerad rådgivning både för att förebygga senare problem samt juridisk hjälp om man redan har hamnat i någon form av tvist. De ger förslag på konstruktiva lösningar och kan bland annat hjälpa med medling samt upprättande av äktenskapsförord eller samboavtal. Kontakta Advokatfirman Ottoson & Pakas för professionell hjälp från jurist i Göteborg.