Förberedelse för anläggning

Bergsprängning i Stockholm är något man utför av två anledningar: berget behöver modifieras om det föreligger risk för ras eller olyckor, eller om man ska anlägga grunden till någon typ av byggnation. I båda fallen arbetas det med samma sprängmedel. Där man spränger loss det som hänger löst eller fel i första fallet, spränger man…

Continue Reading