Betonghåltagning som yrke i Stockholm

Det finns ett flertal arbeten som är tuffare än de flesta andra, på det sättet att de är tunga, smutsiga och farliga. En yrkesgrupp som ingår i dessa är de som arbetar med betonghåltagning i Stockholm. Ett arbete som består av att borra eller såga genom hårda ytor för att skapa möjligheter att infatta ledningar, rör, fönster, dörrar eller liknande. 

Hur det kommer sig att man börjar inom yrket kan vara olika anledningar. Många har börjat med att utbilda sig till ett annat hantverksyrke och sedan kommit i kontakt med betonghåltagning och blivit intresserade. Det är ett arbete som är kreativt och där man också ofta får besöka byggnader som få andra har tillträde till.

 

Arbeta på rätt sätt

När man har ett yrke som är farligt så är det mycket viktigt att man vet hur man ska arbeta på rätt sätt. Man ska först och främst ha rätt utbildning och alla certifikat och liknande, som behövs för att kunna utföra sitt arbete. 

Därefter är det viktigt att man följer alla riktlinjer som gäller för arbetsmomenten. Om det krävs fallskydd, brandsläckare eller annat skydd och hjälp, så ska man använda sig av det. Det blir annars inte bara farligt för den som utför arbetet utan även för de som finns runtomkring.  

 

 

Kors och tvärs

Om man har den här typen av arbete så är man sällan en längre tid på samma ställe. Man får ofta åka kors och tvärs över regionen, och kanske till och med landet. Ena dagen kanske man är i en privatbostad och skapar hål i en murad fasad så att man kan montera dörrar eller fönster i den. Nästa dag kan man vara på en stor byggplats där det behövs göras hål för någon typ av installation eller montage. Därför är det ett arbete där man får träffa många människor.