Frakt för alla behov

Bud är något som många tror handlar om en liten skåpbil som snabbt kör runt med akuta leveranser. Men dagens bud är så mycket mer än det och fyller så många fler behov. Om man vill ha en värmeleverans eller kylleverans, finns det budbilar som kan hjälpa till snabbt och enkelt. Leveranser, där det hos mottagaren saknas lyftkran, kan också lösas genom att man bokar en bil som har en egen kran att lyfta av godset med. Farligt gods kan också fraktas, om det är vad man önskar få hjälp med.

 

Enkelt sätt att utöka bilflottan

Behoven av bilar och chaufförer kan variera mycket, och då är det svårt att hålla jämna steg med behoven. Inköp av bilar är en dyr post, och även att ha anställda, som kanske inte varje dag, hela året, har tillräckligt med arbete för att betala sig. Då finns också möjligheten att hyra in ett bud som kommer med egen bil, som ett helhetskoncept. Där kan man till och med sätta företagets egen logga på bilen, om det är ett koncept som behövs en längre tid.

 

Snabbt och enkelt

Konceptet med bud är att det ska vara snabba vändningar och leveranser, och då behövs det även en flexibilitet som många företag inte klarar av att hålla själva. Stora leveranser med pallar eller skrymmande gods tar mer planering och tid än vad som ofta önskas från kunderna. Anlitar man ett bud för att utföra de snabba och hastigt uppkomna önskemålen, kan man själva arbeta med de större planerade leveranserna som sker mer på daglig basis. Det kan till och med vara så, att för att få en löpande verksamhet att fungera, så krävs det att man har tillgång till en lösning som är mer flexibel och som kan lösa de mer akuta behoven och önskemålen som kunderna ibland kan ha.