Slipp vattenläckor med en rörinspektion

Att förebygga skador är bättre än att åtgärda dem. Det gäller överallt i huset från taket till golvet. Det kan läcka vatten lite varstans, och man måste se över funktionerna med jämna mellanrum, så att inget har hunnit gå sönder. Det är därför det rekommenderas att man gör en rörinspektion vartannat år, så att man…

Continue Reading