Hitta rätt paketvåg

29 december 2020 jonas olsson

Vem är det som använder en paketvåg? Vanligast är nog att det är företag som säljer produkter, eller som då och då har försändelser som behöver vägas. Men det kan också vara någon som ofta behöver skicka iväg paket och vill veta att man håller sig inom ramen för viss kostnad.

En paketvåg skiljer sig mot en personvåg eftersom det är en våg som är mycket mer precis. Och i jämförelse mot en köksvåg har paketvågen möjlighet att väga högre tyngder, samt att plattan för det som ska vägas är mer tillåtande än köksvågens mer begränsade yta.   

Från gram till kilo

Med en paketvåg kan man väga precist från gram och upp till ett par hundra kilo. Det gör att vågen blir så pass precis att man kan märka om något är fel, vid en rutin med stora utskick. För ett företag kan det bli ett riktmärke som man kan använda sig av.

En skillnad i vikten kan innebära att man missat att lägga ner något i paketet, eller att man lagt ner något som inte ska med. Det kan också vara fel produkt som lagts ner. På det sättet kan paketvågen vara en extra garanti för att kunden ska få rätt produkter och att eventuella fel ska upptäckas innan paketet har hunnit gå iväg.  

Passande efter behov

De flesta vågar har ett pris som är rimligt även för en privatperson. Men det kan ändå vara bra att man vet i förväg vad vågen ska användas till. På det sättet får man en våg som passar för ändamålet och som har möjlighet att mäta vikten på det sätt man önskar. Kanske behöver man till exempel ingen personvåg om man har en paketvåg som går upp i en vikt som räcker till. På det sättet kan man minimera inköp av vågar och även behovet av lagringsutrymmen hemma.  

Fler nyheter