Lycka är vitvaror i Bromma

Vitvaror är ett kapitel för sig. I vissa länder tar man med sig sina vitvaror när man flyttar. Den sedvänjan har vi däremot inte i Sverige. Här kan man flytta in i en lägenhet eller ett hus och med på köpet kommer de gamla vitvarorna. Man har ingen aning om hur gamla de är. I…

Continue Reading