Gräva efter vatten

Förr i tiden använde man något som kallas för slagruta för att känna av var det fanns vatten och möjlighet att gräva en brunn. Idag finns det betydligt enklare och säkrare sätt att hitta bästa punkten för en brunnsborrning i Västerås, som exempelvis utförs av http://www.borrwik.se/. Man kanske inte tror att det är så stor marknad för brunnsborrning längre med alla kommunala ledningar som fler och fler är anslutna till. Men det är fortfarande många som ser nyttan med en egen brunn antingen för dricksvatten till sig själv, sina djur eller till bevattning.

 

Mäta och kontrollera

Få gräver nog sin egen brunn idag och det är inte bara vatten som man behöver hålla koll efter. Man vill inte gräva av någon annan ledning som kanske passerar genom trädgården. Ett företag som arbetar med brunnsborrning har alla mätverktyg och ritningar som krävs för att utföra ett säkert och bra arbete. På det sättet kan man hitta den platsen på tomten som är bäst lämpad för brunnsborrningen av ekonomiska och praktiska skäl. Och förutom själva grävningen så behöver man installera själva brunnen med pump och också se till att vattnet är tjänligt, dvs drickbart.

 

Skatten under marken

Det finns många skatter som man kan hitta genom brunnsborrning. Förutom att gräva efter vatten så kan man även sänka sina värmekostnader genom att installera bergvärme. Tillvägagångssättet vid brunnsborrning för vatten och bergvärme är ungefär detsamma, förutom att man i det ena fallet söker vatten och i det andra försöker undvika vatten, om det går. I båda fallen är det en större investering vid installationen men något man ganska snart sparar in genom lägre månatliga driftskostnader. Kanske slår man till och gräver två brunnar när man ändå är igång, en för vatten och en för bergvärme. På det sättet kan man bli mer eller mindre självförsörjande inom två stora driftskostnader. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *