Lär av naturen i en unik förskola i Svedala

09 februari 2022 jonas olsson

editorial

Vill ni att era barn ska få vistas i en vacker och inspirerande miljö under tiden som de lär sig saker? Finns det tankar om att byta ut ett torrt och trist klassrum mot en skolmiljö som uppmuntrar ditt barn att ta del av friluftsliv och allt det fina som finns i vår natur? Då ska ni kika närmare på förskolor som jobbar med I Ur och Skur-pedagogik. Det är en pedagogik som utvecklats för att främja friluftsliv och naturälskande samtidigt som man uppfyller läroplanens styrkort. 

Ni hittar en bra förskola i svedala som jobbar med I Ur och Skur-pedagogiken. Dess främsta mål är att utifrån ett natur- och friluftsperspektiv och i enlighet med läroplanen utveckla barnens lärande. Man använder sig av både inne- och utevistelse vid undervisningen för att barnen ska få en känsla för vad det innebär att vistas i naturen. De utvecklar en hållbar livsstil samtidigt som de lär sig andra saker. Man uppmuntrar till friluftsliv och vill skapa en naturkänsla i hela skolmiljön. 

 

förskola svedala

 

Unikt lärande i en inspirerande miljö

Att lära sig i en kreativ miljö har visat sig ha en positiv effekt för många elever i Svedala. Genom att använda sig av Friluftsfrämjandets pedagogik kan ni nu erbjuda era barn denna lärometod. Att kombinera härliga utflykter med lektioner gör att man uppmuntrar eleverna att upptäcka saker på egen hand och på så sätt inhämta kunskap. Att bli inspirerad gör att man lättare lär sig och det blir roligare på alla sätt att “gå i skolan”. 

Känner ni att detta kan vara en inlärningsmodell som passar er? Ta kontakt med en förskola som tillämpar I Ur och Skur-pedagogiken och ta reda på mer. Ni kan även göra en ansökan på deras hemsida om ni vill att era barn ska vara elever på någon av skolorna till nästa termin.

Fler nyheter