VVS konsulter hjälper dig med energideklaration

03 november 2022 Staffan Ehrlin

editorial

VVS konsulter hjälper dig med energideklaration

Ska du köpa bostad idag, eller om du ska hyra kontor, så har det blivit väldigt viktigt för kunderna att veta hur mycket energi som går åt i lokalerna eller bostaden. På vilket sätt lokalerna eller bostaden är uppvärmd spelar stor roll, men även hur de är utformade, vilket material som använts när det byggdes etc.

En HVAC-konsult (värme, ventilation och luftkonditionering), även kallad VVS-konsult, kan ge dig mycket värdefull information om ditt hem eller kontor. De vet hur man kan göra det mer energieffektivt, och de kan också tala om huruvida den nuvarande installationen uppfyller kraven eller inte.

VVS konsulter

I vissa länder, däribland Sverige, har en ny lag har antagits som kräver att alla nybyggda hus ska ha en energideklaration. Detta är ett dokument som anger hur mycket energi huset kommer att använda och vilken typ av energi det kommer att använda. Tanken bakom detta är att människor ska bli mer medvetna om driftskostnaderna för sitt hem och att de sedan kan fatta beslut i enlighet med detta. Det har blivit högaktuellt i dagarna i och med den energikris som råder. Inte bara i Europa utan egentligen i hela världen.

Möt energikrisen förberedd

Det är inte bara säkerhetsläget i Europa som har drivit fram den här krisen, utan helt enkelt den digitalisering och elektrifiering som vi har sett under de senaste 50 åren, och ska vi fortsätta vår resa mot en grön omställning så krävs det att vi tittar på just energiförbrukning i hem och arbete.

Om 30 % av all energi som används i EU används för uppvärmning och kylning, så detta är ett viktigt område där vi kan göra verkliga framsteg. Och det handlar inte bara om att använda mindre energi, utan också om att använda energin mer effektivt.

Det är här VVS konsulter kommer in i bilden. De kan hjälpa dig att förstå ditt hem eller din arbetsplats. 

Fler nyheter