Förberedelse för anläggning

09 juni 2020 Lily Hansen

Bergsprängning i Stockholm är något man utför av två anledningar: berget behöver modifieras om det föreligger risk för ras eller olyckor, eller om man ska anlägga grunden till någon typ av byggnation. I båda fallen arbetas det med samma sprängmedel. Där man spränger loss det som hänger löst eller fel i första fallet, spränger man mer exakt och kontrollerat efter ett schema i det andra fallet. Ibland kan det vara på centimetern exakt då berget ska gå tätt inpå byggnationens grund.

 

Säkerhet och planering

Vid utförandet av en bergsprängning så är det ett ganska stort antal steg som ska gås igenom innan själva sprängningen sker. Förutom minutiös planering av slutresultatet, så ska berget undersökas, arbetet planeras och alla ritningar, arbetsbeskrivningar, säkerhetsföreskrifter och godkännanden vara på plats. Även då ska alla dokument passera flera beslutsfattare för att man ska vara säker på att allt är okej och inget är missat. Säkerheten måste alltid sättas på första plats. När detta så skett, kan man börja praktiskt planera utförandet och gå vidare i arbetet. 

 

Tänt va de här

De som arbetar med bergsprängning har en gedigen utbildning såväl inom sprängning som inom alla säkerhetsföreskrifter som finns. För att få utföra arbetet ska de vara på plats och aktuella. Men det krävs flera yrkesgrupper för att utföra arbetet. Innan själva sprängningen sker ska ytorna runt omkring vara säkrade och allt material som inte hör till själva arbetet, ska vara flyttat. Först utför man en borrning där sprängsatsen ska ner i borrade hål i berget. Efter det sätter man sprängsatsen på plats och drar kablarna. Ytan som ska sprängas ska täckas med en sprängmatta, som brukar bestå av en sammansättning av uttjänta bildäck. När detta är klart och inspekterat ordentligt, kan sprängningen slutligen ske. Efter att allt arbete är utfört sker en bedömning av utförandet och en besiktning av arbetet. 

 

Fler nyheter