Olika slags lyft

Ibland behöver man lyfta tunga saker högt och/eller långt. Det kan vara under byggnation eller renovering av hus, eller om något ska flyttas från en plats till en annan. En del företag behöver lasta gods på båtar, lastbilar eller tåg. Eller så ingår det helt enkelt i produktionen att tunga objekt behöver lyftas eller flyttas. Skillnaden mellan att använda en truck eller hjullastare och att använda kran är att kranen kan lyfta högre och över till exempel gropar  samt att den orkar lyfta tyngre och större objekt.

 

 

Lyftanordningar

 

Det finns en mängd olika lyftanordningar på marknaden. En del är fasta och en del är mobila. När det gäller fasta kranar så finns det något som heter traverskranar eller traverser. Dessa brukar vara fästa i taket i industribyggnader och lyfter och flyttar tyngre objekt på det viset inom den begränsade banan som de är monterade, och de brukar vara ägda av företaget då de sitter på lång tid. Sedan finns det en mängd olika kranar som man kan hyra, eller köpa. När det gäller fast kran så finns den typen man känner igen från byggplatser, och som utför kranlyft inom en begränsad yta.

 

Mobilkranar

 

Om man tillfälligt behöver kranlyft i linköping eller någon annan stad, så finns det hjälp att få genom att kontakta ett företag som arbetar med detta. Beroende på vikt och storlek på godset samt vilken höjd godset ska lyftas, finns olika slags kranar. Det finns kranbilar, som är en lastbil som både kan frakta gods och har en kran så den kan lyfta av godset. Och det finns mobilkran som kan vara i höjd med en fast kran men som har hjul så den kan flyttas runt mellan olika platser på orten. Den är alltså tillåten att köras ute i trafiken. Mobilkranen är också kranen som används för att montera fasta kranar.